9 Νοέμβριος 2018

Συμμόρφωση με τον GDPR

 

 

 

 

 

 

 

Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή σε όλες τις χώρες της ΕΕ ο νέος
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ευρέως
Γνωστός ως GDPR (EU2016/679).

 • Είναι κανονισμός της ΕΕ(ΌΧΙ οδηγία), άρα έχει άμεση εφαρμογή σε όλες
  τις χώρες μέλη!
 • Αφορά όλους τους δημόσιους οργανισμούς και φορείς και όλες τις
  Εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων Πολιτών
  ανεξάρτητα με τη φυσική έδρα του Οργανισμού / Εταιρείας, δηλ. έχει
  παγκόσμια εφαρμογή!
 • Ο Νέος Κανονισμός είναι αρκετά απαιτητικός όσον αφορά τις
  υποχρεώσεις και ευθύνες των Εταιρειών αλλά και των οργανισμών του
  Δημοσίου κάθε είδους, σε σχέση με την απόκτηση, την επεξεργασία, την
  αποθήκευση και την χρήση και διανομή των προσωπικών
  πληροφοριών(είτε αυτές αφορούν το προσωπικό, τους πελάτες ή
  τρίτους).